Bekijk hier de algemene voorwaarden van Foursites.

Disclaimer

Foursites B.V. (Kamer van Koophandel: 67516300), hierna te noemen Foursites, verleent u hierbij toegang tot foursites.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Foursites behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op foursites.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Foursites.

Beperkte aansprakelijkheid

Foursites spant zich in om de inhoud van foursites.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op foursites.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Foursites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Foursites.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Foursites, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.